JĘZYK-KULTURA-MEDIA

INFORMACJA I TRANSFORMACJA W SIECI

Daty spotkań: 24.02, 3.03, 10.03, 17.03, 24.03, 31.03, 3.04 (MST, godz.18:00)

 • Temat: Wartości w Sieci
 • Aksjoligiczny wymiar internetu
 • Preferencje polskich użytkowników sieci w świetle badań
 • Retencja danych (zbieranie informacji o użytkownikach)
 • Komunikacja i zachowania w sieciach społecznościowych (fake-news, fake-post, fake-show cywilizacja)
 • Najpopularniejsze hashtagi - badanie intencji wybranych tagów (wartości uniwersalne)
 • Temat: Memy i memetyka w dyskursie naukowym. Czy mamy do czynienia z nauką?
 • Geneza memów, ewolucja i żywotność memu
 • Mem internetowy i jego pojęcie (problemy definicyjne)
 • Czy jest szansa, aby memetyka uzyskała status nauki? Dyskusja naukowa
 • Sem i amalgamat jako komponenty przestrzeni generycznej i ich znaczenie przy odbiorze komunikatu wizualno-werbalnego
 • Mem internetowy jako gatunek wypowiedzi
 • Typy konstrukcyjne: memy proste i memy złożone - wprowadzenie
 • Temat : Omówienie typów konstrukcyjnych wypowiedzi memowych
 • Kilka słów wstępu
 • Co decyduje o przynależności typologicznej memów internetowych
 • O taksonomizacji memeów internetowych
 • Memy proste i złożone (omówienie i przykłady)
 • Epoka postmemizmu (antymemy)
 • Badania językoznawcze memów internetowych: wstęp
 • Temat: Uczestnictwo 2.0: jasna i ciemna strona
 • „Elity” i „masy” w internecie
 • Koncepcja kultury konwergencji „otwarty tłum”, „inteligentny tłum”, „mądrość tłumów”
 • Kultura uczestnictwa: fakty i krytyka
 • Typizacja postaw komunikacyjnych użytkowników sieci
 • Temat: Polacy i Rosjanie w Internecie: idiosynkrazja, stereotypizacja
 • Ruskie memy. Stereotypizacja w polskim segmencie sieci
 • Polak-mem: stereotyp i obraz w Runecie
 • Zachowania językowe użytkowników rosyjskiego internetu
 • Żargon internetowy w Rosji i jego wpływ na komunikacyjne praktyki Rosjan: geneza, funkcje, cechy.
 • Rosyjskie memy: czy można "śmieszkować" z polityki i prezydenta?