Temat: Typy konstrukcyjne wypowiedzi memowych
 • Kilka słów wstępu
 • Co decyduje o przynależności typologicznej memów internetowych
 • O taksonomizacji memeów internetowych
 • Memy proste i złożone (omówienie i przykłady)
 • Epoka postmemizmu (antymemy)
 • Badania językoznawcze memów internetowych: dyskursy

Dziś zajmiemy się omówieniem typów konstrukcyjnych wypowiedzi memowych. Jak nakazuje nam tradycja nauczania zdalnego, potrzebuję od państwa informacji zwrotnej, że wzięli państwo udział w zajęciach, dlatego też na końcu zajęć poproszę państwa o przejście krótkiego testu. Postaram się więcej mówić a umieścić mniej tekstu, wydaje mi się że takie podejście, jest łatwiejsza w odbiorze i mniej męczliwe. Pliki dźwiękowe, jak ostatnim razem umieszczę pod linkami.

Po zapoznaniu się z treścią zajęć, poproszę Państwa o wypełnienie krótkiego testu (link na końcu strony) >

 • Kilka słów wstępu
 • Co decyduje przynależności typologicznej memów internetowych?

Na podstawie analizy memów i rozwoju internetowego humoru obrazkowego wyróżniono następujące typy memów:

MEMY PROSTE
- memiczna reakcja,
- memy szablonowe (image macro),
- memy z wyrażeniem idiomatycznym)

 

MEMY ZŁOŻONE 
- schemat anatomiczny,
- bezpośredni zwrot do odbiorcy,
- porównania/zestawienia,
- kompozycje komiksowe,
- memy Kiedy…

Rys. 1. Typologia i schemat amalgamowania memu (za: Marcin Żytkowiak | Memy polskie 2019)

 • O taksonomizacji memów internetowych
 • Memy proste omówienie
  (reakcja memiczna, memy szablonowe, memy z wyrażeniem idiomatycznym)
 • MEMY PROSTE 
  Memiczna reakcja
  Analiza "Justin Bieber przyjedzie do Polski!"

 
 • memy szablonowe

I ja mu wtedy mówię...

Bardzo dobrze...

I ja mu wtedy mówię 1 Bardzo dobrze 1
I ja mu wtedy mówię 2 Bardzo dobrze 2
I ja mu wtedy mówię 3 Bardzo dobrze 3
 • memy z wyrażeniem idiomatycznym

Janusz 1 Jak ty mnie...1
Janusz 2 Jak ty mnie...2
Janusz 3 Jak ty mnie...3
Ale również: Janusze biznesu, budowy, plaży i in. Ale również: Mają rozmach..., Widzę ciemność i in.
 • Memy złożone omówienie
  (schemat anatomiczny, bezpośredni zwrot do odbiorcy, porównania/ zestawienia, kompozycje komiksowe, gra werbalno-ikoniczna kiedy... to uczucie...)
 • schemat anatomiczny

 • bezpośredni zwrot do odbiorcy

Oraz serie z cyklu, A czy Ty... i in.
 • porównania/zestawienia

 • kompozycje komiksowe

 • gra werbalno-ikoniczna Kiedy..., To uczucie...

 • Postmemizm (antymemy) omówienie

SPRAWDZAM PAŃSTWA >
Proszę odpowiedzieć na 3 pytania, dotyczące treści zajęć.
Odpowiedzi te będą świadczyły o Państwa udziale w zajęciach.
 
  Bibliografia
 • Żytkowiak M. - Memy polskie 2019
 • Kołowiecki W., Memy internetowe jako nowy język Internetu, „Kultura i Historia” 2012, nr 21, http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/3637
 • Taylor L., Willis A., Teksty, instytucje i odbiorcy, Kraków 2006.
 • Wrycza J., Galaktyka języka Internetu, Wydawnictwo Novae Res, Gdynia 2008.
 • Zaremba M., Memy internetowe (2010-2011), [w:] „Media i społeczeństwo” 2012, nr 2.
 • Szpunar M., Społeczna przestrzeń Internetu – Internet, jako medium komunikacji społecznej, [w:] Media – Komunikacja – Zdrowie. Wyzwania – Szanse –Zagrożenia , pod red. B. Aouil, W. Maliszewskiego, Toruń 2008.
 • Fauconnier G., Turner M.,Tworzenie amalgamatów jako jeden z głównych procesów w gramatyce[w:] Językoznawstwo kognitywne II, pod red. W. Kubińskiego i D. Stanulewicz, Gdańsk 2001.
 • Libura A.,Amalgaty kognitywne. Powstanie i rozwój teorii integracji pojęciowej [w:] Amalgamaty kognitywne w sztuce, pod. red. A. Libury, Kraków 2007.