Temat: Polacy i Rosjanie w Internecie: idiosynkrazja, stereotypizacja
 • Ruskie memy. Stereotypizacja w polskim segmencie sieci
 • Polak-mem: stereotyp i obraz w Runecie
 • Zachowania językowe użytkowników rosyjskiego internetu
 • Żargon internetowy w Rosji i jego wpływ na komunikacyjne praktyki Rosjan: geneza, funkcje, cechy.
 • Rosyjskie memy: czy można śmieszkować z polityki i prezydenta?
 • Pojecia podstawowe

Idiosynkrazja to wstręt, antypatia do kogoś. Określenie to może się również odnosić do symboli. Idiosynkratyczny symbol dla jednej osoby ma jedno znaczenie, a dla drugiej zupełnie inne. Np. ostrze dla jednego może symbolizować wojnę, ale dla kogoś innego może ono symbolizować chirurgię. Zgodnie z tą samą zasadą lingwiści utrzymują, że słowa nie są tylko symbolami arbitralnymi, ale także bardzo idiosynkratycznymi.

„Stereotyp - 1) system uproszczonych przekonań (wyobrażeń, oczekiwań), 2) o wyraźnych konotacjach emocjonalnych i oceniających, 3) podzielanych przez członków grupy lub społeczności, 4) wyrażanych w komunikacji symbolicznej, werbalnej i niewerbalnej, 5) czerpanych raczej z wtórnych przekazów społecznych niż opartych na bezpośrednim doświadczaniu, 6) dotyczących dostatecznie ważnych dla tej społeczności klasy obiektów, 7) ujmowanych w sposób globalny, 8) cechujących się sztywnością i odpornością na zmiany mimo informacji, które ich nie potwierdzają, 9) pełniących ważne funkcje adaptacyjne o charakterze socjobiologicznym i psychologicznym.

Stereotypowa wiedza na temat Rosjan pozwala generalizować i ukazywać właściwie tylko dwa aspekty narodowe:

1. Polityczny, utożsamiany z prezydentem Putinem, który jak już mówiliśmy wcześniej jest przedstawiany jako Tyran. Czasem pojawia się razem z byłym premierem Dmitijem Midwiediewem. Władza prezydenta Putina przedstawione w następujących polach samantycznych - siła, wszechwałdza (również na poziomie światowym), władza od zawsze i na zawsze, komentowanie bieżących wydarzeń w polityce światowej oraz wirtualny dialog Putina z Polakami (Smoleńsk, gaz, historia i inne) lub innymi liderami światowymi.

2. Społeczny, alkoholizm, ludzie i ich działania, określane jako stan umysłu. Znajdziemy tu wszelkie działania na poziomie kulturowym, które są dla naszej kultury niezrozumiałe, to co dziwne (niezrozumiałe) automatycznie staje się tematem debaty w internecie i memów

 • dywan na ścianie
 • odzież, zarówno kobiet i mężczyzn
 • warunki bytowe
Ruskie memy. Stereotypizacja w polskim segmencie sieci. Gdzie się to dzieje?

Interesująca nas tematyka «ruskich» pojawia się w kilku kolumnach

Gawarit Moskwa – 258 odcinków

Dziwacy z rosyjskich portali społecznościowych (Faszyn from Raszyn) - 189 odcinków

Rosja to nie kraj, to stan umysłu - 101 odcinków

"BUAHAHAHA! Rosyjski kierowca dostał mandat, bo cień jego samochodu przekroczył linię ciągłą"
"Dramat Putina. Zarabia mniej niż rusycystka w NBP"
https://kwejk.pl/tag/ruski | https://memy.pl/tag/rosja | https://memy.jeja.pl/szukaj.html?q=%23ruski&sw=g | https://komixxy.pl/szukaj?q=%23ruscy
Polak-mem: stereotyp i obraz w Runecie

Pszeki (Пшеки)

Najważniejsze polskie słowo, kojarzone z Polakami

Polak wróg
(komentarz: memy 1 i 2 - wróg nie najmądrzejszy, mem 3 - polski polityk swoją wypowiedzią zapracował sobie nieprzychylny stosunek i przemianowano go na Гжегож Скотина)

Wojna (Polska ofiara)
Polacy w polityce światowej

http://mem.ru | https://memepedia.ru | https://admem.ru | http://1001mem.ru |https://demotivators.to | https://demotivatorium.ru | https://trinixy.ru/demotivators/ |https://kaifolog.ru/demotivatory/ | https://bugaga.ru/tags/демотиваторы/ | http://batona.net/demotivator/ | https://demotions.ru | https://ekabu.ru/tag/demotivatory/

Zachowania językowe użytkowników rosyjskiego internetu

http://lurkmore.to

Луркоморье — энциклопедия современной культуры, фольклора и субкультур, а также всего остального.

Żargon internetowy w Rosji i jego wpływ na komunikacyjne praktyki Rosjan: geneza, funkcje, cechy.
Nazwa albanski powstała w roku 2004 właśnie na łamach tej plaformy blogowej wszystko zaczęło się bardzo zwyczajnie, człowiek o nicku оператор, napisał po rosyjsku post o tym, jak to dzień wcześniej uczestniczył w urodzinach. W komentarzach do swojego postu zauważył pewnego Amerykanina, który był zszokowany że na amerykańskiej platformie ktoś pisze w języku, którego on nie rozumie i w ogóle co to jest za język. Użytkownik Maximus dla żartu nazwał ten nieznany język albańskim.

„Мадонна! Учи олбанский”

Foto https://polit.ru/news/2005/12/15/madonna/ 15.12.2005

 
Informajcę o powstaniu języka prezentuje Państwu w oryginale

В аснови йизыга падонкаф лижат изкажоныи рускоизычныи слава, патирявшыи пирваночальный смысл и приминяимые изключителна для лулзоф. В дольнейшым многии исних стоновяцца устойчивыме мемами  и дажи иминаме норецатильными. Палучил розпосронение в сриде так нозываимых падонкаф и труолдЪ-кощщенитав. Ноблюдаица некатарае прасачивание аффтарской лексики в риальную жызнь: ТВ, радио, улечная риклама и прочии офлайнавыи радасте, и эта вызываит пративаричивые чуйсва у носиленийа. З другой жы стараны, преличныи люди в бальшинсве сваем давно перистале пользаваца падонкафскем диолектом, и иво изпользавание, каг правило, ныни выдает быдло и хамичка, и чилавека, упатрибляющива падонкафскей сленх, начинают тролледь.

Важным отребутам труЪолдфага олбанскава изыка ивляицця токое и толька токое езкоженнее слоф, пре каторам в кашдам слови дапусчины фсе васмошныи — но! — толька васмошныи ашыпке. А так жы я падонак такшто нисцдите строга есле уминя плахое праваписанийе.

Styl oparty na celowo błędnej pisowni rozprzestrzenił się w Internecie spontanicznie jako groteskowa reakcja na liczne błędy ortograficzne w publikacjach internetowych i replikach. Bezpośrednim prekursorem "albańskiego" był żargon użytkowników sieci komputerowej Fidonet, a konkretnie echokonferencji TYT.BCE.HACPEM i ru.punk.com, a później strony sieciowej elity – fuck.ru - obecnie tylko archiwum.

Największym skupiskiem osób utożsamiających się z подонками jest i była strona internetowa http://udaff.com.

«первыйнах» (первый комментарий), «аффтар жжот», «убейся апстену», «выпей йаду», «йазва» (нечто нехорошее), «зачот», «аццкий сотона», «кросавчег», «кагдила?», «учаснег»

«ЙА КРИВЕТКО!»

 

 
Rosyjskie memy: czy można śmieszkować z polityki i prezydenta?

W.W. Putin 1

W.W. Putin 2

W.W. Putin 3

W.W. Putin 4

W.W. Putin 5

W.W. Putin 6

W.W. Putin, D.A. Medwiediew 7

W.W. Putin, D.A. Medwiediew 8

Memy w walce wyborczej, z udziałem kandydatów w wyborach w roku 2018
 
SPRAWDZAM PAŃSTWA
Aby tradycji uczynić zadość, proszę udzielić odpowiedzi
 
  Bibliografia
 • Błuszkowski J., Przemiany stereotypów narodowych w procesie transformacji systemowej w Polsce, „Studia Polityczne” 11, s. 93-106 http://biblioteka.oapuw.pl/wp- content/uploads/2013/03/buszkowski-przemiany-stereotypw-narodowych.pdf
 • Mudyń K., 2002, Stereotyp // Frieske et al. 2002 [w:] K. W. Frieske, H. Kubiak, G. Lissowski, J. Mucha, J. Szacki, M. Ziółkowski (red.), Encyklopedia socjologii t.4, Warszawa: Oficyna Naukowa, s. 119-123.
 • Sobol E,  Słownik wyrazów obcych. Wydanie nowe. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997. 
 • Кронгаух М., Мемы в интернете: опыт деконструкции//Наука и жизнь, 11/2012
 • Кронгаух М., Утомленные грамотой, Новый Мир, номер 5, 2008